Geleceği Şekillendirmek 24-25 Kasım 2004 13. Ulusal Kalite Kongresi   İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Geleceği Şekillendirmek
Ulusal Kalite Kongreleri, ülkemizde Yönetim Kalitesi’nin yaşamın her alanında  uygulanmasına yönelik geniş bir düşünce paylaşım forumu oluşturmak amacıyla  1992 yılından bu yana her yıl değişik bir ana tema çerçevesinde toplanmaktadır. 13.Ulusal Kalite Kongresi 24-25 Kasım 2004 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar  Kongre ve Sergi Sarayı’nda “Geleceği Şekillendirmek” ana teması ile  toplanacaktır.  Bu yıl ki ana tema ile liderlerin ve yönetim kalitesinin dünyanın geleceğinin  şekillenmesindeki yönlendirici etkisini tartışmaya açmayı hedeflemekteyiz. Kongre  platformunda insanlığın önündeki toplumsal yaşam, bilim-teknoloji, doğa,  uluslararası ilişkiler gibi konularda geleceği anlamak ve ideallerimiz doğrultusunda  etkilemek için sistemli yaklaşımlar irdelenecektir. Kongre boyunca düzenlenecek paralel oturumlarda sürdürülebilir kalkınma, uzun dönemli planlama  yaklaşımları, eğitim, yönetim sistemlerinin bütünleştirilmesi, iyi yönetişim, sosyal sermaye gibi konularda  konuşmacılar fikirlerini katılımcılar ile paylaşacaklardır. Kongre etkinlikleri çerçevesinde ise bu yıl paralel oturumların yanı sıra özel oturumlar, çalıştaylar, firma  ziyaretleri, “Ulusal Kalite Ödülü” ödül töreni gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda “9.Kalite ve Yönetim  Sistemleri Fuarı” geçtiğimiz senelerde olduğu gibi kongre katılımcılarının ziyaretine açık olacaktır. Kongre sırasında oluşan görüşlerin ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşların gelecek stratejilerinin  belirlenmesinde yaşamsal katkı sağlayacağını ve yön gösterebileceğini umut ediyoruz. “Yönetim Kalitesi” alanındaki çağdaş ve güncel gelişmelerin tartışılacağı 13.Ulusal Kalite Kongresi’nde sizi  de aramızda görmeyi dileriz.  
13. Ulusal Kalite Kongresi Programı için lütfen tıklayınız